Πώς να αγοράσετε

Το πακέτο Μαγικό ψαράκι ή/και το εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορούν να αγοραστούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: