ΠΑΝΔΗΑΣ

Πρώιμη Αξιολόγηση Νοητικών Δυσκολιών με Ηλεκτρονικό Αυτοματοποιημένο Σύστημα

In English

Η συσκευή PANDIAS

Η πρότυπη συσκευή ΠΑΝΔΗΑΣ είναι το τελικό αποτέλεσμα του έργου Πρώιμη Αξιολόγηση Νοητικών Δυσκολιών με Ηλεκτρονικό Αυτοματοποιημένο Σύστημα.  Με κάθε συσκευή PANDIAS μπορεί να γίνει ατομική εξέταση παιδιού σε οποιοδήποτε χώρο. Η συσκευή επιτρέπει ακριβή μέτρηση της ορθότητας και χρόνου απόκρισης σε ειδικά δοκίμια που έχουν σχεδιαστεί για να εξετάσουν μια σειρά γνωσιακών εγκεφαλικών λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές ειναι απαραίτητες για την νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού,, έλεγχο των πράξεων (αυθορμητισμού) και αποτελεσματική, σωστή και παρατεταμένη χρήση των διαφόρων τύπων προσοχής με τα οποία ο άνθρωπος είναι προικισμένος. Για τους σκοπούς του έργου ΠΑΝΔΗΑΣ έχει υλοποιηθεί ένας συνδυασμός από τέσσερα δοκίμια που έχουν συνδυαστεί για αποτελεσματική αναγνώριση πιθανών μαθησιακών προβλημάτων. Επειδή τα τέσσερα δοκίμια χρησιμοποιούν απλά, μη γλωσσικά δοκίμια, η εξέταση μπορεί να γίνει με  μαθητές στην προ-δημοτική και πρώτες τάξεις του δημοτικού.  Ο συνολικός χρόνος διάρκειας για τα τέσσερα δοκίμια είναι περίπου 15 λεπτά. Η συσκευή ΠΑΝΔΗΑΣ μπορεί να συνδεθεί με μηχάνημα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) επιτρέποντας έτσι την ταυτόχρονη καταγραφή της ορθότητας των ανταποκρίσεων, του χρόνου ανταπόκρισης και της εγκεφαλικής δραστηριότητας (σήμα EEG). H διεθνούς φήμης μεθοδολογία τομογραφικής ανάλυσης ηλεκτρομαγνητικών καταγραφών που έχει ήδη αναπτύξει η εταιρεία μας (βλέπε ερευνητικό έργο DEFT) επιτρέπει την λεπτομερή μελέτη της εγκεφαλικής δραστηριότητας του παιδιού.Συσκευή
PANDIAS


Έχουμε κατασκευάσει πέντε συσκευές PANDIAS με τις οποίες μπορούμε να συμπληρώσουμε  την πρώτη εξέταση μιας τάξης (20 – 30 παιδιά), μέσα στην τάξη,  σε μία με δύο περιόδους διδασκαλίας, και δεύτερη εξέταση για μια μικρή ομάδα στο τέλος (βλέπε πιο κάτω), εκπληρώνοντας έτσι στο έπακρο τις προδιαγραφές του έργου ΠΑΝΔΗΑΣ. 

Για παιδιά που η πρώτη εξέταση έδωσε αποτελέσματα που κρούουν κώδωνα πιθανού κινδύνου,  η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι με μια πιο μεγάλη επιλογή δοκιμίων σαν ένα δεύτερο σκέλος της εξέτασης. Η δεύτερη εξέταση μπορεί να προχωρήσει ατομικά ή με ομάδα μαθητών με το PANDIAS στο χώρο του σχολείου.  Για μικρό αριθμό παιδιών που καθαρά διαφαίνεται ότι υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα, μπορεί να γίνει παραπομπή για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις ή/και μια τρίτη εξέταση στο ίδιο το σχολείο, ή σε άλλο χώρο, όπως τις εγκαταστάσεις μας για ταυτόχρονες μετρήσεις EEG.  Στις δικές μας εγκαταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή η συσκευή ΠΑΝΔΗΑΣ ή το σύστημα που είναι μόνιμα εγκαταστημένο σε υπολογιστή με μεγαλύτερη οθόνη.  Μετρήσεις στις εγκαταστάσεις μας επιτρέπουν ατομικές εξετάσεις με νέα δοκίμια που έχουν ερεθίσματα στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου και βέβαια ταυτόχρονες μετρήσεις EEG.

Προβλήματα και λύσεις στην μεταφορά στην τοπική και διεθνή αγορά

Είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε στα χέρια μας ένα μοναδικό προϊόν με τεράστιες προοπτικές αλλά σε μια δύσκολη αγορά. Έχουμε θεωρητικά αποτελέσματα (από τη βασική μας έρευνα) που μας έδωσαν εύλογες προσδοκίες για τις δυνατότητες των δοκιμίων που επιλέξαμε και αναπτύξαμε. Οι προσδοκίες αυτές επιβεβαιώθηκαν από  τα αποτελέσματα του προηγούμενου έργου  Ατομική Βελτιωμένη Γνωστική Διάγνωση για Παιδιά (ΑΒΓΔΠ) με εξετάσεις με τα νέα δοκίμια σε παιδιά της προσχολικής και των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Η συνέχεια της παρακολούθησης των παιδιών για τα επόμενα 4-5 χρόνια, παράλληλα και μετά την λήξη του έργου ΠΑΝΔΗΑΣ, μας έδωσε τις αποδείξεις που χρειαζόμαστε για να δημοσιεύσουμε σημαντικά άρθρα σε έγκριτα περιοδικά, τα οποία όμως κρατούμε μέχρι να συμπληρωθεί  ο πρώτος κύκλος ενεργειών και προστασία των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων.

Με το έργο ΠΑΝΔΗΑΣ έχει δημιουργήσει ένα φάσμα νέων υπηρεσιών για την AAI Scientific Cultural Services τα οποία περιμένουμε να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, όχι βέβαια από τη μικρή Κυπριακή αγορά αλλά στον διεθνή χώρο. Προτού όμως επεκταθούμε στη διεθνή αγορά πρέπει να συγκεντρώσουμε σημαντικά αποτελέσματα από την Κύπρο σε πραγματικό χώρο, δηλαδή τάξεις σε δημόσια σχολεία. Πρέπει να επιδείξουμε αποτελέσματα από μια πραγματικά μαζική εξέταση σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με την συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), στο οποίο είχαμε παρουσιάσει το θέμα στα μέσα του έργου ΠΑΝΔΗΑ και λάβαμε ευνοϊκά σχόλια και εύστοχες παρατηρήσεις που χρησιμοποιήσαμε στο έργο.  Αναμέναμε ότι σε συνεργασία με το ΥΠΠ θα μπορούσαμε να αναδείξουμε την τεράστια συμβολή που η μεθοδολογία ΠΑΝΔΗΑΣ μπορεί να προσφέρει στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα να περιλάβουμε στην περαιτέρω ερευνητική μας προσπάθεια το ΥΠΠ τόσο σε τοπικά όσο και σε διεθνή έργα. Δυστυχώς και παρά τις επίμονες μας προσπάθειες μας, η έναρξη μιας πραγματικής συνεργασίας με το Υπουργείο δεν έγινε ακόμη δυνατή.

Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες ΠΑΝΔΗΑΣ και παρεμφερείς υπηρεσίες παρέμβασης θα μπορούσαν να είναι η απάντηση που οι γονείς παιδιών με δυσλεξία και ο σύνδεσμος δυσλεξίας προσδοκούσαν για πολύ καιρό. Είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα για τα σχολεία για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας. Αν η πρώιμη διάγνωση συνδυαστεί με άμεση παρέμβαση είναι δυνατόν το πρόβλημα της δυσλεξίας να μετριαστεί σε αρκετά παιδιά και σχεδόν να εξαλειφθεί σε πολλά άλλα.

Υπηρεσίες

Γνωρίζουμε ότι χωρίς την εμπλοκή των κρατικών φορέων, ή τουλάχιστον χωρίς την παρεμπόδιση και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις,  οι υπηρεσίες, στο υψηλό επίπεδο που τις έχουμε αναπτύξει, δεν μπορούν να είναι οικονομικά βιώσιμες με μόνο την Κυπριακή αγορά.  Παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες, προχωρήσαμε στην υλοποίηση υπηρεσιών με ομαδικές (π.χ. σε σχολεία) και ατομικές (π.χ. στις εγκαταστάσεις μας ή και σε άλλους χώρους) εξετάσεις. Αυτό είναι δυνατόν με την διάθεση τους στην τοπική αγορά και την περίληψη τους σε νέες ερευνητικές προτάσεις σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο που ήδη καταθέσαμε και αναμένουμε τα αποτελέσματα προς το τέλος του 2017 και αρχές του 2018.  Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε τις υπηρεσίες τόσο με ατομική όσο και ομαδική εξέταση με τα αποτελέσματα να δίνονται στο σχολείο και/ή στους γονείς σε συναγωνιστικές τιμές. Οι διαγνωστικές υπηρεσίες αυτές μπορεί να προχωρήσουν σε παρέμβαση και/ή αξιολόγηση παρέμβασης από τρίτους.

Παρεμφερείς Υπηρεσίες και μελλοντικά σχέδια

Διάγνωση χωρίς να ακολουθήσει σοβαρή προσπάθεια για να λυθεί το πρόβλημα που εντοπίστηκε είναι άσκοπη μέχρι αρνητική.  Στην περίπτωση της δυσλεξίας η πρώιμη διάγνωση επιτρέπει έγκαιρη παρέμβαση.  Η σωστή παρέμβαση πρέπει να είναι πάντα ατομική γιατί υπάρχει μεν μια γενική κατάσταση με κοινά αρνητικά αποτελέσματα σε γλωσσικές ικανότητες, αλλά η φύση του προβλήματος είναι διαφορετική και ιδιαίτερη για το κάθε παιδί.  Ένα πλεονέκτημα της εξέτασης ΠΑΝΔΗΑΣ είναι ότι δίνει μια πρώτη ένδειξη για το πού ακριβώς (σε πιο εγκεφαλικό σύστημα και ποια εγκεφαλική δραστηριότητα) το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο. Η παρέμβαση μπορεί επομένως να επικεντρωθεί από την αρχή (ή μετά από περαιτέρω επιβεβαιωτικές εξετάσεις) εκεί ακριβώς που πρέπει. Για κάθε πρόβλημα υπάρχουν περισσότερες από μία ικανοποιητικές μέθοδοι παρέμβασης. Η εταιρεία AAI Scientific Cultural Services προσφέρει ήδη υπηρεσίες παρέμβασης με νευροανάδραση (neurofeedback, NF) έχοντας εισαγάγει στην Κύπρο την μέθοδο Othmer, μια από τις πιο επιτυχημένες  μεθόδους NF σήμερα. Με την εισαγωγή υπηρεσιών διάγνωσης δυσλεξίας αναπτύσσει συνδυασμούς υπηρεσιών έτσι που η διάγνωση να προχωρεί άμεσα σε στοχευμένη παρέμβαση. Θεωρητικοί λόγοι, πρόσφατες μετρήσεις νευροαπεικόνησης και πρακτικά αποτελέσματα παρεμβάσεων δείχνουν καλύτερα αποτελέσματα και πρόοδο με πιο γρήγορους ρυθμούς εάν το πρόβλημα διαγνωστεί έγκαιρα και ακολουθήσει άμεση παρέμβαση. Η αξιολόγηση της παρέμβασης απαιτεί χρόνο και χρήμα, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να εξοικονομήσει πόρους με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Είναι επομένως άκρως βοηθητικό να γίνεται περιοδικά αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρέμβασης με προσιτό τρόπο.  Τα δοκίμια που χρησιμοποιούμε για τη διάγνωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιοδικές αξιολογήσεις τόσο των δικών μας μεθόδων παρέμβασης με NF όσο και άλλων.  Προχωρούμε ήδη σε νέες ερευνητικές προτάσεις για εξατομίκευση της όλης διαδικασίας έτσι που η διάγνωση να οδηγεί σε αποτελεσματική παρέμβαση και συνεχή και προσιτή αξιολόγηση της προόδου στα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί.


The PANDIAS device

The prototype PANDIAS device is the final result of the project Early Assessment of Mental Difficulties with Electronic Automated System (PANDIAS) project. Each PANDIAS device can be utilized for individualized examination of a child in any place. The device allows accurate measurement of accuracy and response time of specific tests designed to examine a range of cognitive abilities. These cognitive abilities are essential for the development of cognitive skills, proper emotional response, control of actions (spontaneity) and effective, correct and prolonged use of the various types of attention with which a person is gifted. To achieve the goals of the PANDIAS project, a combination of four tests was implemented, which if combined can be used to effectively identify potential learning problems. Each one of the four tests uses non-linguistic forms, and therefore the examination can be performed on pupils in pre-primary and primary classes. The total duration of the four tests is about 15 minutes. The PANDIAS device can be connected to an electroencephalographic (EEG) device allowing simultaneous recording of the accuracy of responses, response time and EEG signal. The internationally renowned methodology of tomographic analysis of electromagnetic recordings already developed by our company (see DEFT research project) allows a detailed study of the child's brain activity.Pandias device

We have constructed five PANDIAS devices, with which we can administer the test to all pupils in one class (20-30 children), in the classroom, in one or two teaching periods, and a second examination for a small group at the end (see below), fulfilling to the fullest extent the original specifications of the PANDIAS project.

For children that the first exam indicated the possibility of learning difficulties, the device can be used again using tests from a larger set of tests, selecting ones that can best pinpoint likely problems of the individual pupil. The second examination can be done individually or with a group of pupils with PANDIAS at the school. For a small number of children who clearly show that there is a substantial problem, referral for further medical examinations and / or a third examination can be done at the school itself or elsewhere, such as our facilities which allow for simultaneous EEG measurements. In our facilities, either the PANDIAS device or the system which is permanently installed on a computer with a larger screen, can be used. Measurements in our facilities allow individualized examinations with additional tests with presentation of visual stimuli in the periphery of the visual field and, of course, simultaneous EEG measurements.


Obstacles and solutions for entry to the international market

We are convinced that we have in our hands a unique product with good prospects but in a difficult market. We have theoretical results (from our basic research) that have given us reasonable expectations for the potential of the tests we have chosen and developed. These expectations were confirmed by the results of the previous project “Individualized Enhanced Cognitive Diagnosis for Children” (ΑΒΓΔΠ) which utilized the new tests on subjects in pre-school and early elementary classes. The follow-up monitoring of the children for the next 4-5 years, gave us strong evidence for the power of our tests. We will describe the results in articles in high impact peer-reviewed journals after the first cycle of intellectual property rights management is completed.

PANDIAS has created a range of new services for AAI Scientific Cultural Services, which we expect to bring significant economic benefits, not just in the confines of the small Cypriot market but internationally. Nevertheless, before we expand on the international market, we need to gather significant results from Cyprus in proper educational settings, i.e. classes in public schools. We must show results from a truly massive examination at the local level. This could only be done with the cooperation of the Ministry of Education and Culture (MoEC), where we had presented the subject in the middle of the PANDIAS project and received favorable comments and pertinent remarks that we used in the project. We expected that in co-operation with the MoEC, we could highlight the enormous contribution that PANDIAS methodology can offer to education and at the same time include MoEC in our further research efforts in both local and international projects. Unfortunately and despite our persistent efforts, establishing a real cooperation with the MoEC is still elusive.

We believe that PANDIAS services and similar intervention services could be the answer that parents of children with dyslexia and the Dyslexia Association have been expecting for a long time. It is also an important step for schools to tackle dyslexia. If early diagnosis is combined with direct intervention, the problem of dyslexia may be mitigated in several children and almost eliminated in many others.

 

Services

We know that without the involvement of state actors, or at least without impediments and bureaucratic delays, the high-level services we have developed cannot be economically viable with the Cypriot market alone. Notwithstanding the difficulties we have experienced, we have established services with group (e.g. school) and individual (e.g. in our facilities or other places) examinations. This became possible by placing them on the local market and including them in new research proposals, at local and European level, that we have already submitted for which we expect the results in 2017 and 2018. This allows us to offer services that adhere to individuals or groups with results being given to school and / or parents at competitive prices. These diagnostic services may proceed to intervention and / or third-party intervention evaluation.

 

Similar Services and Future Plans

Diagnosis without a serious effort to solve the problem identified is pointless or even harmful in some cases. In the case of dyslexia, early diagnosis allows early intervention. Proper intervention should always be individualized; although there are some general traits with common negative characteristics in linguistic abilities, the nature of the problem is different and particular for each child. One advantage of the PANDIAS examination is that it gives a first indication of exactly where (which brain system and brain activity) the problem is particularly intense. Intervention can therefore focus from the beginning (or after further confirmatory examinations) exactly where it should. There is more than one satisfactory intervention method for each problem. The company AAI Scientific Cultural Services already offers neurofeedback (NF), with the introduction of the Othmer method in Cyprus, one of NF's most successful methods today and with the introduction of dyslexia diagnostic services, develops combinations of services so that the diagnosis proceeds directly towards a targeted intervention. Intervention with problems such as dyslexia brings results over time. Theoretical reasons, recent neuroimaging measurements and practical results of interventions show progress at a faster rate if the problem is diagnosed early and followed by direct and effective intervention; this requires regular evaluation of the intervention. It is therefore necessary to periodically assess the intervention results in an objective and economic way. The tests we use for diagnosis can be used for periodic assessments of both our own NF intervention methods and others.  We believe the extra cost of monitoring the efficacy of interventions will be recouped through the more speedy progress and better results of the intervention. We are already undertaking new research proposals to automate the whole process so that the diagnosis leads to effective intervention and continuous and accessible assessment of progress to the specific problems that the child faces.Το έργο αναπτύσσεται από την εταιρεία AAI Scientific Cultural Services σε συνεργασία με το σχολείο The Heritage Private School και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εμπορίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Διαθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.