Νευρομάρκετινγκ: φθάνοντας στα ‘σωστά κουμπιά αποφάσεων’ του εγκεφάλου

Η νευροεπιστήμη σήμερα μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τις αποφάσεις μας. Αυτό φέρνει ανατροπές ή βελτιώσεις στις θεωρίες του μάρκετινγκ, και έτσι ο συνδυασμός τους, δηλαδή το νευρομάρκετινγκ, γίνεται πιο αποτελεσματικός. Το νευρομάρκετινγκ είναι ίσως η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη εφαρμογή των νευροεπιστημών. Έχει ελάχιστες εφαρμογές στην Κύπρο μέχρι σήμερα, ίσως γιατί σε καλούς καιρούς η βελτίωση μεθόδων σε μια μικρή σε μέγεθος πληθυσμού χώρα δεν ήταν και τόσο αναγκαία. Σήμερα όμως, η δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε απαιτεί την μείωση των δαπανών αλλά παράλληλα την αύξηση των εσόδων. Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών επιβάλλεται να είναι αποτελεσματικότερη από ποτέ. Η χρήση του νευρομάρκετινγκ προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα όχι μόνο για την αποτελεσματική προώθηση προϊόντων αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας πάνω σε αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 6 ενότητες η κάθε μια με ξεκάθαρο στόχο:

 1. Εισαγωγή: γνωριμία με τους εκπαιδευτές, παρουσίαση σαν προσλαμβάνουσες παραστάσεις των τεσσάρων ενοτήτων. Στην εισαγωγή θα γίνει επίσης μια συνομιλία για τις απαιτήσεις και προσδοκίες των μαθητών με σκοπό την προσαρμογή των λεπτομερειών του προγράμματος για όσο το δυνατόν καλύτερη επικάλυψη στις κύριες ενότητες και στην τελική περίληψη και/ή προτζεκτ.
 2. Ο στόχος σε αυτή, την πρώτη κύρια ενότητα είναι η κατάρτιση για την δομή και λειτουργία του εγκεφάλου με έμφαση τις περιοχές που ειδικεύονται στην λογική ανάλυση και στο συναίσθημα, και τους μηχανισμούς που διέπουν την αποτύπωση στην μνήμη και στην λήψη αποφάσεων. Θα τονιστεί η σύγχρονη αντίληψη για το πόσο οι αποφάσεις μας είναι αποτέλεσμα ενσυνείδητης λογικής ανάλυσης ή συναισθηματικής στιγμιαίας και μη συνειδητής αντίδρασης.
 3. Ο στόχος της δεύτερης ενότητας είναι η κατάρτιση για τις σύγχρονες επιτυχημένες προσεγγίσεις νευρομάρκετινγκ και την νευροεπιστημονική εξήγηση τους.
 4. Ο στόχος της τρίτης ενότητας είναι η εμπέδωση των προηγούμενων κεφαλαίων μέσα από επιτυχημένα μηνύματα διαλεγμένα από τον διεθνή και τοπικό χώρο.
 5. Ο στόχος της τέταρτης ενότητας είναι να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και μεθόδους καταγραφής της εγκεφαλικής δραστηριότητας και να δουν πως αυτά χρησιμοποιούνται στο νευρομάρκετινγκ για την αξιολόγηση μηνυμάτων.
 6. Στόχος της τελευταίας ενότητας είναι να δεθεί η πληροφορία που παρουσιάστηκε στις τέσσερεις κύριες ενότητες και να λυθούν οποιεσδήποτε απορίες.

Συνολικά, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις καίριες περιοχές μνήμης και συναισθήματος του εγκεφάλου και την αλληλεπίδραση τους με τις περιοχές που ελέγχουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα μάθουν ποιοι από τους μηχανισμούς αυτούς οδηγούν σε αποφάσεις όπως η αγορά κάποιου προϊόντος σαν αποτέλεσμα ενσυνείδητης λογικής ανάλυσης ή στιγμιαίας συναισθηματικής αντίδρασης. Οι γνώσεις αυτές δίνουν τις βάσεις για την ανάπτυξη σωστών στρατηγικών. Έτσι, γίνεται δυνατή η ανάπτυξη αποτελεσματικών πλάνων προώθησης προϊόντων και η αντικειμενική αξιολόγηση τους πριν ακόμη χρησιμοποιηθούν, με μετρήσεις βασισμένες στην μοντέρνα νευροεπιστήμη. Οι καταρτιζόμενοι θα δουν ζωντανά παραδείγματα στοχευμένων ερεθισμάτων και αποτελεσματικών μηνυμάτων. Η ενημέρωση θα καλύψει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και τους τρόπους για την αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Περιληπτικά, με την συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι ενήμεροι πως γνώσεις από τις νευροεπιστήμες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάρκετινγκ, με έμφαση την εφαρμογή του νευρομάρκετινγκ στην Κυπριακή αγορά, ή στην διαφήμιση του Κυπριακού προϊόντος στο εξωτερικό. Σαν αποτέλεσμα θα μπορεί να διαβιβάζεται σωστά το μήνυμα για να έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει τον καταναλωτή σε αγορά ή να δημιουργήσει και να διατηρήσει την εικόνα της μάρκας (brand name) στην μνήμη.

Σε ποιους αποτείνεται:

 • Διευθυντικά στελέχη εταιρειών μάρκετινγκ
 • Μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνιών (Media and Communication Agencies)
 • Στελέχη διαφημιστικών γραφείων
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Στελέχη οργανισμών δημοσίων σχέσεων
 • Γραφεία προώθησης Κυπριακών συμφερόντων στο εξωτερικό.

Σκοπός και στόχοι:

Το πρόγραμμα στοχεύει σε άτομα που εργάζονται στους τομείς μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις και προσφέρει καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την Διαχείριση ποιότητας αφού με την χρήση του Neuromarketing γίνεται δυνατή η αξιολόγηση του διαφημιστικού προϊόντος με αντικειμενικό τρόπο και έτσι οδηγεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Το Neuromarketing εφαρμόζει και αξιοποιεί νέες τεχνολογίες με έμφαση στην πληροφορική και είναι ένας τομέας που από την φύση του προωθεί την έρευνα και Καινοτομία. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το πρόγραμμα στηρίζεται σε ένα εξειδικευμένο θέμα που αναπτύσσεται ραγδαία στις προηγμένες χώρες με ενεργό και σημαντική συμμετοχή σε ερευνητικό επίπεδο από τους εκπαιδευτές και στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως ειδικούς σε μάρκετινγκ, διαφημίσεις και δημόσιες σχέσεις.

Μέθοδοι κατάρτισης και εκπαιδευτικό υλικό:

 • Διαλέξεις.

 • Συζήτηση με συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους.

 • Μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων.

 • Παραδείγματα με ζωντανές επιδείξεις. 

Κύριοι παρουσιαστές Προγράμματος:

 • Ανδρέας Α. Ιωαννίδης (PhD, Cyprus)

 • Γιώργος Σαρίδης (BSc, Cyprus)

Οι διαλέξεις θα είναι κυρίως στα Ελληνικά. Γραπτά κείμενα θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf.