Εφαρμογές αιχμής νευροαπεικονιστικών και ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων ανάλυσης της δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου

Οι εξελίξεις στις νευροεπιστήμες και ειδικά η έρευνα με μεθόδους νευροαπεικόνισης και νευροφυσιολογίας είναι ραγδαίες. Η πληθώρα ευρημάτων που συνεχώς παρουσιάζονται είναι δύσκολο να αξιολογηθούν χωρίς μια  επεξήγηση των τεχνικών μέτρησης (που συνεχώς βελτιώνονται και αλλάζουν) και της συσχέτισης με άλλες μελέτες σε διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων (υγιείς και ασθενείς) και σε ζώα. Η συγκομιδή των αποτελεσμάτων και η παρουσίασή τους σε απλή αλλά όχι υπερ-απλουστευμένη μορφή αποτελεί επιτακτική ανάγκη σήμερα τόσο για ενημέρωση όσο και για την διατήρηση της συναγωνιστικότητας στα επαγγέλματα που επηρεάζονται. Αυτή ακριβώς την πρόθεση έχει το πρόγραμμα, δηλαδή να προσφέρει:

Σε ποιους αποτείνεται:

Σκοπός και στόχοι:

Το πρόγραμμα θα δώσει στους μαθητές γνώσεις για τις δυνατότητες και περιορισμούς των νευροαπεικονιστικών και ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα με αλματώδη ρυθμό, πως και που τα αποτελέσματά εφαρμόζονται σήμερα και ίσως αύριο. Το τελευταίο μέρος του προγράμματος (4) θα δώσει επίσης την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες στην εργασία τους  χρησιμοποιώντας τα τελευταία αποτελέσματα, π.χ. την χρήση  ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων για την αξιολόγηση της εμβέλειας νέων προϊόντων όπως διαφημίσεις.

Μέθοδοι κατάρτισης και εκπαιδευτικό υλικό:

Σημειώσεις για τα κεντρικά θέματα με αναφορές στην βιβλιογραφία θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με σημαντικές πρόσφατες δημοσιεύσεις. Σειρά εξειδικευμένων βιβλίων θα είναι στην διάθεση της τάξης στην διάρκεια του προγράμματος.

Κάποιες από τις πρακτικές επιλογές θα γίνονται με ερευνητικά εργαλεία από κορυφαία εργαστήρια και/ή με λογισμικά της εταιρείας μας.

Κύριοι παρουσιαστές Προγράμματος:

Οι διαλέξεις θα είναι στα Ελληνικά με μερικά θέματα επιλογής στα Αγγλικά.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf.