Αυτοέλεγχος εγκεφαλικής λειτουργίας για ‘τέλεια’ απόδοση και ηρεμία

Το εργασιακό άγχος, που συχνά προκαλεί ο ξέφρενος εργασιακός ρυθμός σήμερα, είναι μια συνεχής απειλή, ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους και στα μέλη διοίκησης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στην ομαλή λειτουργία της εταιρίας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους έχει διπλό όφελος. Πρώτον, την καλή υγεία των εργαζομένων και δεύτερον την βέλτιστη απόδοση στην εργασία. Το παρών πρόγραμμα προσφέρει τα ακόλουθα:

Σε ποιους αποτείνεται:

Σκοπός και στόχοι:

Σκοπός του προγράμματος είναι η απομυθοποίηση του άγχους και η κατανόηση των υφιστάμενων επιλογών για τον έλεγχό του. Το πρόγραμμα θα καλύψει τρόπους πρόληψης εργασιακού άγχους μέσα από ομαδική υπευθυνότητα στον χώρο εργασίας. Η κύρια έμφαση θα είναι στην εκμετάλλευση των ατομικών ικανοτήτων και της επιστράτευσης των ρυθμών του δικού μας εγκεφάλου για πρόληψη και ανακούφιση από προβλήματα που το εργασιακό άγχος δημιουργεί.

Μέθοδοι κατάρτισης και εκπαιδευτικό υλικό:

Οι σημειώσεις για τα θέματα με αναφορές στην λιγοστή βιβλιογραφία που υπάρχει σήμερα θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Σειρά εξειδικευμένων βιβλίων θα είναι στην διάθεση της τάξης κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Κύριοι παρουσιαστές Προγράμματος:

Οι διαλέξεις θα είναι στα Ελληνικά με μερικά θέματα επιλογής στα Αγγλικά.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf.