Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Το μαγικό ψαράκι και η ανάπτυξη του παιδιού

Το μαγικό ψαράκι είναι ένα ζωντανό εκπαιδευτικό υλικό για επιστήμη, και βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τα κοινωνικές και επιστημονικές τους ικανότητες.

Κατά τη διάρκεια της εκκόλαψης το παιδί:

 • Καταλαβαίνει τη διαδικασία της εξέλιξης του εμβρύου και την προέλευση της ζωής.

 • Νοιώθει το αίσθημα της επίτευξης.

Κατά τη διάρκεια της ανατροφής το παιδί:

 • Αναπτύσσει την αίσθηση υπευθυνότητας.

 • Αναπτύσσει αυτοσεβασμό και αυτοπεποίθηση.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για παιδιά


Αν ενδιαφέρεστε για την θαυμάσια επιστήμη πίσω από το μαγικό ψαράκι ή/και θέλετε το παιδί σας να ζήσει την εμπειρία και να μάθει τα μυστικά της Επιστήμης – πώς να κάνει μετρήσεις και να καταγράφει αποτελέσματα, να σχηματίζει σωστές επιστημονικές ερωτήσεις και να τις απαντά χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που κατέγραψε, να μελετά ή να βελτιώσει τις πειραματικές τους ικανότητες και το επιστημονικό του γράψιμο, προτείνουμε την εγγραφή του στο σεμινάριο.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Τέσσερις εβδομαδιαίες διαλέξεις όπου μπορείτε να:

  • Μάθετε την επιστήμη πίσω από το μαγικό ψαράκι.

  • Γίνετε νεαρός επιστήμονας και μάθετε πώς να παίρνετε μετρήσεις, να χρησιμοποιείτε τα αποτελέσματα και να σχηματίζετε και να απαντάτε επιστημονικά ερωτήματα!

  • Βελτιώσετε την παρατηρητικότητα και το γράψιμο σας.

  • Κερδίσετε τις αμοιβές της υπομονετικής δουλειάς και της προσοχής στη λεπτομέρεια, και να εκτιμήσετε το προϊόν της αγάπης για τη ζωή!

 • Παραχωρούμενο κουτί Μαγικό Ψαράκι για επιστήμη στο σπίτι.

 • Προαιρετική καθημερινή πρόσβαση για να ταίσετε και να παρατηρήσετε το μαγικό σας ψαράκι και να καταγράψετε τα δεδομένα στο χώρο μας στη Λευκωσία.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Δασκάλους

Παρέχουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το Μαγικό Ψαράκι σαν εκπαιδευτικό υλικό για:

 1. Τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των παιδιών.

 2. Την καθοδήγηση των παιδιών για την εκτέλεση διαφόρων διαδικασιών και μεθόδων.

 3. Τη βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών.

Μια σημείωση για τους εκπαιδευτικούς >>