Αυτοέλεγχος εγκεφαλικής λειτουργίας για ‘τέλεια’ απόδοση και ηρεμία

Κόστος

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ 650 ΕΥΡΩ (και περιλαμβάνει γεύμα).

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Μετά από την επιδότηση από την ΑνΑΔ το καθαρό κόστος  περιορίζεται όπως πιο κάτω.

Μέγεθος επιχείρησης

1*

2*

3*

4*

μέχρι  250

€270

€220

€200

€190

Προσωπικό πέραν 250

€310

€265

€235

€220

*Εγγραφή από την ίδια εταιρεία