Εμπορικές Συναλλαγές με την Κίνα

Κόστος

Το πρόγραμμα συνολικού κόστους € 200,00 (περιλαμβάνει γεύμα) και επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Μετά από την επιδότηση από την ΑνΑΔ το καθαρό κόστος  περιορίζεται όπως πιο κάτω.

  Χορήγημα Κόστος
Μικρές επιχειρήσεις € 133,00 € 67,00
Μεσαίες επιχειρήσεις € 133,00 € 67,00
Μεγάλες επιχειρήσεις € 120,00 € 80,00
Μη κρατική ενίσχυση € 133,00 € 67,00

*Εγγραφή από την ίδια εταιρεία